ثبات

ثبات

۰۲ بهمن ۹۵

ثبات برای ثبات جرثقیل بایستی تعادل بین بار و وزنه های جرثقیل موجود باشد و نیروهای وارده به پایه های جرثقیل نزدیک صفر باشد تا واژگون نشود.بزرگی باری که مجاز است برای بلند کردن در دستگاههای مختلف بایستی از حد شکست اهرمها کمتر باشد تا حاشیه ایمن برای دستگاه فراهم باشد. بر اساس استانداردهای ایالات متحده برای جرثقیل های موبایل،...

دانستنی جرثقیل

دانستنی جرثقیل

۰۲ بهمن ۹۵

  دانستنی جرثقیل   دانستنی جرثقیل هر جرثقیل متناسب با استفاده خاص در انواع زیادی از اشکال وجود دارد.  ازکوچکترین جرثقیل، مورد استفاده در داخل کارگاه های آموزشی، به بلندترین جرثقیل برج، مورد استفاده برای ساخت ساختمان های بلند. جرثقیل کوچک نیز برای ساخت ساختمان های طبقات بالا، به منظور تسهیل در ساخت و ساز با رسیدن به فضاهای تنگ...

نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه