بایگانی لیست و تلفن همکاران

لیست و تلفن همکاران دارای دفتر

لیست و تلفن همکاران دارای دفتر

۰۱ بهمن ۹۵

دفتر تلفن همکاران دارای دفتر نام تناژها محدوده کاری  تلفن همراه تلفن دفتر کومار ظهرابیان ده تن تا پنجاه تن کل ایران ۰۹۱۸۸۷۸۰۹۵۱ ۰۸۷۳۳۳۶۰۱۹۹ پارس محمد یونسی از ١۵ تن تا ٢٠٠ تن جاده مخصوص کرج ٠٩١٢٣۴۴٩٧۵٩ ۴۴١٩٣٠۵٠ ۴۴١٩۵٠٣٠ جرثقیل و تریلی احمدی محمد قاسمی ۷تن ـ ۲۰تن ـ ۳۰تن ۵۰تن شهرک غرب ۰۹۱۲۱۱۸۰۹۴۴ ۸۸۰۸۰۸۰۰ جرثقیا قدس علی دهقان ۷تن...

لیست همکاران (بدون دفتر) در کل ایران

لیست همکاران (بدون دفتر) در کل ایران

۳۰ دی ۹۵

جستجو   مالکان جرثقیل (سیار) نام تناژها محدوده کاری  تلفن همراه تلفن دفتر علیرضا پورناصر ۳ تن رسالت ۰۹۱۲۶۳۶۵۲۳۴ ۲۲۵۱۶۲۸۲ فرهاد امیری ۳٫۷٫۲۰٫۵۰ شمال غربی تهران ۰۹۱۲۱۶۷۶۰۱۰ ۰۹۱۲۱۱۷۶۵۱۳ جرثقیل کیان مهدی عبدی کفی ده تن وینچ تهران بزرگ(رسالت_خ کرمان) ۰۹۱۲۶۸۴۱۹۲۰ ۲۲۵۲۲۸۴۳ اصغر احمدی ۷ تن عرض ۱۸۵ برای کوچه های زیر محلاتی ( بازار) ۰۹۱۲۲۲۳۵۸۷۱ ۰۹۳۶۲۲۳۵۸۷۱ جرثقیل طهران رضا اکرمی...